Velkommen til bjælkehuset i
Svanninge Bakker

- med hyggelig
  atmosfære og god
  mad til hele familien

Skovtrolden • v/ Peter Anthony • Odensevej 172 • 5600 Faaborg
Tlf: 62 61 80 49 • E-mail post@skov-trolden.dk